Bezpieczeństwo na Pacyfiku

14 grudnia uczestniczyłam w koferencji pt. Bezpieczeństwo na Pacyfiku: aspekty militarne, prawne,ekonomiczne, społeczne, klimatyczne.

Występując z ramienia Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii wygłosiłam referat pt.: Wpływ rywalizacjiaustralijsko-chińskiej na region Pacyfiku.

Konferecja odbywała się w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Tutaj znajdziesz krótkie sprawozdanie ze spotkania.