Książka Australia w XX i XXI wieku

Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura. Wraz z Joanną Siekierą jako współredaktorką wydałyśmy książkę Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura, której głównym tematem jest… a jakże… Australia. Autorami artykułów są pasjonaci i eksperci z tej tematyki m.in. z Katowic, Krakowa, Torunia i Wrocławia.

Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura to publikacja naukowa zawierająca 9 artykułów poświęconych historii, polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz kulturze Australii. Poniżej znajdziesz spis treści, a w zakładce Publikacje pełny tekst książki.

Książka uzyskała pozytywną recenzję Profesora Mieczysława Sprengela  i mogła się ukazać dzięki dofinansowaniu z Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Ocanii, a także Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Spis treści:

  1. Wprowadzenie (7)
  2. Maria Wincławska: Australijski system wyborczy w kontekście wyborów federalnych w 2010 i 2013 roku (9).
  3. Aleksander Dańda: Monarchia czy kryptorepublika? Monarcha i gubernator generalny we współczesnym systemie ustrojowym Związku Australijskiego (39)
  4. Joanna Siekiera: Partnerstwo tasmańskie — zarys relacji Australii z Nową Zelandią (57)
  5. Dariusz Zdziech: Polityka zagraniczna Australii wobec Kiribati (79)
  6. Tomasz Okraska: Stosunki australijsko-chińskie. Historia, stan obecny, perspektywy (93)
  7. Justyna Łapaj: Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948–2013 (123)
  8. Agnieszka Kandzia-Poździał: Królewska Australijska Marynarka Wojenna (157)
  9. Katarzyna Szmigiero: Trzy obrazy szaleństwa we współczesnej prozie australijskiej (185)
  10. Ilona Zdziech: Kultowe marki australijskie. Kształtowanie się narodowej tożsamości australijskiej z perspektywy studiów nad jedzeniem (203)

Życzymy miłej lektury!