Multikulturowość Sydney – zapraszam do lektury

Właśnie ukazał się mój najnowszy artykuł zatytułowany Cały świat w jednym mieście – multikulturowość Sydney. Artykuł znajduje się w publikacji zbiorowej Oblicza demokracji lokalnej. Wyzwania dla rozwoju miast. Redaktorem naukowym publikacji jest Marta Obrębska.

 

„Multikulturalizm budzi obecnie, nie tylko w Europie, szczególne, często skrajne emocje. W kontekście kryzysu migracyjnego w Europie, napływu uchodźców i wielu wydarzeń (jak ataki terrorystyczne, przemoc wobec mieszkańców i turystów) temat mieszania się kultur staje się niezwykle ważny. Oprócz bogactwa i korzyści jakie niosą ze sobą wielokulturowe społeczności, wszelka różnorodność kulturowa i religijna stanowi wyzwanie m.in. dla stosowania prawa (pojawia się w tym kontekście chociażby kwestia sprawiedliwości czy elastyczności w interpretacji prawa). Warto w takich momentach w historii odnaleźć miejsca na świecie, gdzie problemy związane z wielokulturowością rozwiązywano znacznie wcześniej, gdzie wypracowano pewne sposoby działania i skąd można czerpać wzory postępowania. Takim  przykładem, od momentu powstania państwa w XVIII wieku może być Australia. Artykuł ten poświęcony jest analizie wielokulturowości australijskiej na przykładzie największego miasta Sydney, które od chwili założenia boryka się z problemami współczesnych miast europejskich. Wyjaśniam więc tutaj czym jest multikulturalizm australijski, jakie są jego cechy charakterystyczne oraz podaję przykłady zarządzania dzielnicami miasta, w którym niemal co piąty mieszkaniec urodził się poza Australią.”