Konferencje

Konferencje naukowe i branżowe to szczególne spotkania, w czasie których mogę podzielić się wynikami swoich badań. Niezwykle cenne są spotkania z ekspertami i naukowcami, którzy podzielają moje zainteresowania i pasje. Konferencje, w których brałam udział:

– 14 grudnia 2018 r. Konferencja Naukowa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Bezpieczeństwo na Pacyfiku: aspekty militarne, prawne, ekonomiczne, społeczne, klimatyczne. Referat: Wpływ rywalizacjiaustralijsko-chińskiej na region Pacyfiku.

– 16-17 listopada 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki.

– 21 października 2017 r. Kraków, Oceania – Centre of the Pacific Rim – International Conference

– 17-19 maja 2017 r. Toruń, udział w IV Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, referat: Australia-Chiny: projekt nowego Jedwabnego Szlaku, moderowanie panelu: Wsółczesne problemy Australii, Nowej Zelandii i Pacyfiku.

– 5 grudnia 2014, Kraków, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Vanuatu – 34 lata niepodległości, referat: Miejsce i rola Vanuatu w gospodarce regionalnej.

– 31 maja 2014, Lublin, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Losy świata” –Australia i Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, referat: Państwo dobrobytu a zachowania konsumpcyjne – przypadek Australii.

– 20 lutego 2014 r. Rzeszów, udział w Oólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawne narzędzia UE w służbie wsparcia aktywizacji młodych, referat: Staże w Parlamencie Europejskim – wielki wyzwania i świetna zabawa.

– 20 grudnia 2013, Kraków, VI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kiribati – kraj Pacyfiku na drodze do zrównoważonego rozwoju, referat: Kiribati – wymiana handlowa. Partnerzy, wartość, prognozy.

– 27 listopada 2013, Bruksela, ESPON Workshop, European gateway cities and regions – New evidence on different types of gateways and their future role, organizator: ESPON

– 8 listopada 2013, Bruksela, Regions as motors of new growth through smart specialisation, organizator: European Commission’s Directorate General for Regional and Urban Policy and the Region of Flanders

– 7 listopada 2013, Bruksela, SMARTSPEC Kick-off Meeting: Smart Specialisation for Regional Innovation, organizator: S3 Platform

– 6 listopada 2013, Bruksela, Challenges and strategies of Christians in the Middle East, organizator: EPP, MECHRIC

– 17 października 2013 r. Opole, III Konferencja Naukowa z cyklu Rynek-Społeczeństwo-Kultura, referat: Państwo dobrobytu a zachowania konsumpcyjne – przypadek Australii.

– 15-16 maja 2013 r. Dąbrowa Górnicza, I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji, referat: Zastrzyk gotówki czy zmiana systemowa? Australia na drodze reform edukacyjnych 2013 r.

– 8 maja 2013 r. Chorzów, udział w wykładzie otwartym 7 grzechów głównych negocjatorów. Refleksja nad wynikami analiz Bazermana i Sebeniusa, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

– 26-27 marca 2013 r. Katowice, VI Konferencja Naukowa WNS UŚ Regiones Mundi: Brazylia, referat wprowadzający: Ordem e Progresso, czyli kilka słów o Brazylii.

– 7 grudnia 2012 Kraków, Konferencja naukowa Polacy na Pacyfiku, referat: Polscy eksporterzy a rynek australijski – szanse i bariery.

– 21-22 listopada 2012 Łódź, Konferencja naukowa Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie, referat: Australijski Alternative Vote – zalety i wady.

– 19-21 września 2012 r. Poznań, II Ogólnopolski Kongres Politologii, udział czynny, referat: Ruchy republikańskie w państwach o ustroju monarchicznym.

– 20-22 kwietnia 2012 r. Szczyrk, Studencko – doktorancka konferencja naukowa Współczesne konflikty polityczne, opieka naukowa i udział czynny, referat: Ed Strosser i Michael Prince na tropie, czyli najgłupsze wojny świata.

– 28-29 marca 2012 r. Katowice, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Made in China – rozmowy o Państwie Środka, organizacja, udział czynny, referat: Na krawędzi… chińsko – australijskie stosunki polityczne w XXI wieku.

– 19-20 marca 2012 r. Katowice, VII Dni Socjologii UŚ: Socjologiczne portrety miasta, referat: Cały świat w jednym mieście – multikulturowość Sydney.

– 14-15 marca 2012 r. Opole, Konferencja Naukowa Ruszamy w miasto – socjologiczne aspekty miast, udział czynny, referat: Ilu Australijczyków w Australii? Multikulturalizm metropolii australijskich na przykładzie Sydney. 

– 20-22 stycznia 2012 r. Ustroń, I Międzynarodowa konferencja doktorantów UŚ Przekraczanie granic: dyskurs o społeczno–kulturowych funkcjach granic, udział czynny, referat: Aborygeni australijscy – kres kultury?

– 12-13 grudnia 2011 r. Wrocław, Konferencja naukowa Cywilizacje w perspektywie socjologicznej, udział czynny, referat: Aborygeni australijscy – zatraceni w globalizacji?

– 25 listopada 2011 r. Bielsko-Biała, Konferencja Naukowa Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, udział czynny, referat: Lokalne komitety wyborcze i ich udział w wyborach do rad gmin jako jeden z przejawów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Studium przypadku wybranych gmin województwa śląskiego.

– 10 czerwca 2011 r. Katowice, Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce praw kobiet organizowana w ramach projektu Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonych programu Comenius Regio, udział czynny, pomoc merytoryczna podczas prac w komisjach problemowych, komunikat: Podsumowanie pracy komisji problemowych oraz podsumowanie współpracy polsko-brytyjskiej w czasie trwania projektu.

– 16-17 maja 2011 r. Katowice, Europejski Kongres Gospodarczy, V Międzynarodowa Konferencja Miasta 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta, udział bierny.

–  06-08 maja 2011 r. Szczyrk, Sympozjum Naukowe Rola jednostki w historii, udział czynny, referat: Dalajlama XIV – Duchowny, przywódca i… polityk?

– 12-13 kwietnia 2011 Katowice, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Na zachodzie bez zmian? Dialog o obliczach Niemiec, organizacja i udział czynny, referat: Partnerstwo Katowice-Köln. Czy naprawdę jest co świętować?

– 8 kwietnia 2011 r. Katowice, Międzynarodowa  Konferencja Szkoleniowa Elektrownie atomowe – budować czy nie? organizowana w ramach projektu Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonychprogramu Comenius Regio, udział czynny, pomoc  merytoryczna podczas prac w komisjach problemowych, komunikat: Podsumowanie pracy komisji problemowych

– 1 kwietnia 2011 r. Łódź, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów Commonwealth w XXI wieku. Problemy, wyzwania, perspektywy, udział czynny, referat: Przyszłość Australii  jako Commonwealth Realm

– 31 marca 2011 r. Katowice, Metropolitalna gra interesów, czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki?, udział w dyskusji dotyczącej modelu procesu metropolizacji miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

– 9-10 grudnia 2010 r. Łódź, Konferencja Dylematy rozwojowe państw Azji Wschodniej, udział czynny , referat: Chińsko-australijskie stosunki gospodarcze w XXI wieku. Harmonia z rysą w tle

– 30 listopada 2010 r. Będzin, Międzynarodowa  Konferencja Prawa człowieka prawami kobietorganizowana w ramach projektu Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonych programu Comenius Regio, udział czynny, pomoc merytoryczna podczas prac w komisjach problemowych, komunikat: Podsumowanie pracy komisji problemowych

– 26 listopada 2010 r. Kraków, udział w konferencji naukowej Australia we współczesnym świecie. Między Azją, Ameryką i Europą, organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w Krakowie

– 24-25 listopada 2010 r. Katowice, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ziemia Obiecana? Historia, kultura i polityka Izraela, organizacja i udział czynny, referat: Kibuc – syjonistyczna wspólnota kolektywna

– 4 listopada 2010 r. Katowice, Konferencja Naukowa Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, organizacja i udział czynny, referat: Realna siła eurosceptyków w Parlamencie Europejskim

– 15-17 października 2010 r. Szczyrk, Sympozjum Naukowe Globalizacyjne wyzwania we współczesnym świecie, udział czynny, referat: Terroryzm a Polska. Czy terroryści pamiętają o Polsce?

– 8 października 2010 r. konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oblicza transformacji (organizacja i udział),

– 7-9 maja 2010 r. Szczyrk, udział w Sympozjum Naukowym Prawa człowieka w świecie: teoria a praktyka, referat: Znajomość przepisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego.

– 28-29 kwietnia 2010 r. Katowice, Interdyscyplinarna Konferencja Rosjoznawcza Inny Świat?, udział czynny, referat: Samorząd terytorialny w Federacji Rosyjskiej.

 – 17 lutego 2010 r. Katowice, Ogólnopolska Konferencja Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości, organizacja i udział czynny, referat: Polska – Ukraina: Partnerstwo strategiczne

– 12-14 grudnia 2007 r. Katowice, IV Ogólnopolska Konferencja Studencka Media najwrażliwszą tkanką społeczeństwa obywatelskiego? Polskie społeczeństwo i media III RP. (organizacja i udział),

– 20 maja 2008 r. Katowice, Samorządność, autonomia i parlamentaryzm na Górnym śląsku w kontekście europejskim.

– 8 maja 2008 r. Katowice, Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej.