Publikacje

Eureka – symbol australijskich republikanów, [w:] Granice wyobraźni politologicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi, red. R. Glajcar, Z. Kantyka, M. Obrębska, Katowice 2020.

Cały świat w jednym mieście – multikulturowość Sydney, [w:] Oblicza demokracji lokalnej. Wywania dla rozwoju miast, red. Marta. Obrębska, Katowice 2018, ISBN: 978-83-61975-62-5.

Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura, red. A. Kandzia-Poździał, J. Siekiera, Katowice 2017, ISBN: 978-83-938524-5-1. pełny tekst książki TUTAJ

Królewska Australijska Marynarka Wojenna, [w:] Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura, red. A. Kandzia-Poździał, J. Siekiera, Katowice 2017, ISBN: 978-83-938524-5-1.

Formy deliberacji obywatelskiej, [w:] Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, red. Agnieszka Turoń-Kowalska, Sosnowiec 2016, ISBN: 978-83-61975-46-5 .

Republika australijska — zarys problemu, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” Tom 14, ISSN 1895-3492; ISSN 0208-6336

Aborygeni australijscy – zatraceni w cywilizacji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vo. 46/2015, ISSN: 1505-2192.

– J. Podgórska-Rykała, A. Kandzia, M. Mikrut-Majeranek, Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań, Sosnowiec 2015, ISBN: 978-83-64788-31-4.

Rządy mniejszościowe zwycięzców – przypadek Australii [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, red. Robert Radek, Katowice 2014, ISBN: 978-83-61975-81-6.

–  Lokalne komitety wyborcze i ich udział w wyborach do rad gmin jako jeden przejawów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Studium przypadków wybranych gmin województwa śląskiego [w:] Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, red. Cz. Bugdalski, P. Romaniuk, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2013, ISBN: 978-83-63649-20-3

At the verge… Sino-Australian political relations in the 21st century. The Australian perspective, „Pisma Humanistyczne. Made in China – rozmowy o Państwie Środka”, red. A.Kandzia, M.Kucharski, T.Okraska, Katowice 2013.

Głos wart programu? – o tym, co partie polityczne proponują młodzieży, [w:] Polityka w opinii młodych. Idee – Instytucje – Obywatele, red. Agnieszka Turska-Kawa, Katowice 2012, Wydawnictwo REMAR, ISBN: 978-83-61975-13-7

Szkice o Państwie i Polityce, red. A.Kandzia, G.Szewczyk, Katowice 2012

ANZUS – historia, stan obecny i perspektywy partnerstwa strategicznego Australii i Stanów Zjednoczonych, ss. 18-30 [w:] Antypody. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Nr 6, Kraków 2012, ISSN: 2081-8998

Strategia rozwoju gminy – realny plan czy pobożne życzenie?, [w:] Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość – Samorządność – Polityka, red. M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, ISBN: 978-83-61991-57-1

Future of Australia as a Commonwealth Realm, [w:] Antypody. A Quarterly Magazine of Australia, New Zealand and Oceania Research Association, 2011, Issue no. 4, ISSN 2081-8998

Chińsko-australijskie stosunki gospodarcze. Harmonia z rysą w tle, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia, red. K. Żakowski, Łódź 2011, ISBN 978-83-62332-01-4. Pełny tekst książki TUTAJ

Kibuc – syjonistyczna wspólnota kolektywna, [w:] Wokół spraw żydowskich. Pisma Humanistyczne, red. J. Łapaj, M. Kucharski, Tom VIII, Katowice 2011, ISSN 1506-9567

Wybory samorządowe w województwie pomorskim w 2010 roku [w:] Wyborysamorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Katowice 2011, ISBN 978-83-61975-24-3

ANZUS – Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Geneza, rozwój… rozpad? Do czego Australii potrzebny jest ANZUS?, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, red. A. Kandzia, Zeszyty Naukowe Tom XI, Katowice 2010, ISBN 978-83-930226-2-5

Mediatyzacja polityki, czyli media jako IV władza, [w:] Palimpsest Czasopismo Socjologiczne, nr 1 sierpień 2010, Kraków 2010,

Samorząd terytorialny Federacji Rosyjskiej, [w:] Pisma Humanistyczne Rosja – Inny Świat?, red. M.  Marzec, T. Okraska, Tom VII, Katowice 2010, ISSN 1505 – 9567,

Paciorki jednego różańca – czyli historia Giszowca, [w:] Kino i Refleksje współczesności t.2.,red. M. Brol, Wrocław 2010, ISBN: 978-83-88605-20-8.

Okręg wyborczy nr 1 – Gdańsk [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010, ISBN: 978-83-61975-04-5

System polityczny Australii – wybrane zagadnienia, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, Zeszyty Naukowe, red. A. Kandzia, Katowice 2009, ISBN978-83-925052-8-0

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela a przestrzeganie praw człowieka w Tybecie [w:] Zeszyty Naukowe „Szkice o Państwie i Polityce”, Tom VIII, Katowice 2007

Australia po katastrofie MH17, [w:] „Stosunki Międzynarodowe” – magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, listopad-grudzień 2012, nr 79-80, ISSN: 1509-3077, s. 32.

–  Definitywne „nie” dla klimatu w czasie G20 w Australii, [w:] „Stosunki Międzynarodowe” – magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, czerwiec-lipiec 2014, nr 77-78, ISSN: 1509-3077, s. 42.

Spowolnienie w Chinach a gospodarka Australii, [w:] „Stosunki Międzynarodowe” – magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, listopad-grudzień 2012, nr 75-76, ISSN: 1509-3077, s. 38.

Łatanie budżetu czy walka z zanieczyszczeniami?, [w:] „Stosunki Międzynarodowe” – magazyn poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, wrzesień-październik 2012, nr 73-74, ISSN: 1509-3077, s.46.

2011-2012 liczne publikacje popularne dotyczące wydarzeń kulturalnych na „Pełnia Kultury” – portalu Związku Górnośląskiego (obecnie Metropolii SIlesia),

Nowecentrum – konferencja prasowa na oficjalnym portalu miasta Katowice www.katowice.eu, (21.09.2009 r.)

– artykuł w języku polskim i angielskim Katowice – miasto wielkich wydarzeń zapraszaKatowice – city of remarkable events invites w gazecie „Echo Miasta” z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2009 (Gazeta Miejska „Echo Miasta z dnia 17.09.2009 r., ISSN 1734-6045)

Rowerowo – rekordowo na oficjalnym portalu miasta Katowice www.katowice.eu, (07.09.2009 r.)